Webinar OR en klimaattransitie: Klimaat, een zaak voor de OR?

24 november 2021 

Omwonenden die klagen over vervuilende industrie of geluidsoverlast. Ziekenhuizen die het hebben over hun enorme afvalberg. Oude energieverslindende kantoorgebouwen. Ze hebben alle drie iets te maken met het veranderende klimaat. Bezorgdheid daarover heeft geleid tot het akkoord van Parijs (2016) en het Nederlandse Klimaatakkoord van 2019 met als hoofddoel de opwarming van de aarde te beperken tot hooguit 1,5 graad. Vanaf 2020 moeten bedrijven en burgers aan de slag om de doelen te behalen: 49% minder uitstoot van broeikasgas in 2030 ten opzichte van die in 1990. In 2050 moet de CO2-uitstoot praktisch nul zijn.  

Is dit alles voor de OR een ver-van-mijn-bedshow? Of heeft het wel degelijk met medezeggenschap te maken en doet de OR er goed aan zich hierin te verdiepen?

Vragen die aan bod komen tijdens het webinar OR en klimaattransitie op woensdag 24 november 2021, 11.00 – 12.00 uur. MZ-adviseur Niko Manshanden geeft in samenwerking met de NVMz en MNO een korte inleiding op klimaattransitie. We gaan interactief op zoek naar antwoorden op de vraag of de OR iets kan betekenen voor het klimaat en zo ja, welke mogelijkheden er dan zijn.

ThemaKlimaat

Duur 

11:00 – 12:00 uur

Kosten per persoon 

€ 0,- excl. BTW

Locatie

Online 

Programma

Programma volgt

Kom je ook op 24 november?