Luister nu onze podcast

Podcast MvdMZ

Strategische medezeggenschap

Veel besluiten van de bestuurder komen voort uit eerder gemaakte strategische keuzes. De ondernemingsraad heeft dan ook meer invloed door al mee te denken over en input te geven op de strategie van een organisatie. Wat is de strategische koers van het bedrijf en wat betekent dat op langere termijn voor de medewerkers? Hoe kun je met de kennis van de strategische koers al vooraf sturen op het geleidelijk aan aanpassen van de organisatie op de te verwachten toekomst? Denk bijvoorbeeld aan interne doorgroei- en ontwikkelingsmogelijkheden voor medewerkers en de gevolgen voor de inhoud van het werk. Twee ervaren strategische denkers, Annemieke Roobeek, : invloedrijke denker, hoogleraar strategie en transformatiemanagement bij Nyenrode, meerdere functies, onder andere commissariaat bij Eneco en Winfried Bouts: ervaren scenario denker, adviseert zowel bedrijven als medezeggenschap, kerndocent van het executive programma moderne medezeggenschap bij Nyenrode en bekleedt daarnaast ook functies in besturen en raden van toezicht. geven je hierover bruikbare tips en inzichten om als ondernemingsraad mee aan de slag te gaan.

Deels inhoud van het gesprek.

Hoe zorg je dat medewerkers meegroeien met de strategie van de onderneming? Hoe word je als ondernemingsraad een volwaardige en waarde toevoegende gesprekspartner van de RvB over de te volgen strategie? De ondernemingsraad is de enige kracht in de onderneming die dwars door alle lagen van de organisatie heen gaat en de unieke schakel tussen wat nu op de werkvloer gebeurt en de toekomst. Daarmee heb je als medezeggenschap een cruciale rol te spelen in het vormgeven van de strategie. Hoe helpt het denken in scenario’s hierbij en wat vraagt deze rol van de OR leden zelf? Dat èn meer is te beluisteren in deze boeiende en leerzame podcast!

podcast

Strategische Medezeggenschap

Prof. dr. Annemieke Roobeek

[tcb-script src=”https://www.buzzsprout.com/1879036/9451173-nvmz_strategisch-medezeggenschap-met-a-roobeek.js?container_id=buzzsprout-player-9451173&player=small” type=”text/javascript” charset=”utf-8″][/tcb-script]podcast

Strategische Medezeggenschap

drs. Winfried Bouts

[tcb-script src=”https://www.buzzsprout.com/1879036/9451283-nvmz_strategisch-medezeggenschap-met-w-bouts.js?container_id=buzzsprout-player-9451283&player=small” type=”text/javascript” charset=”utf-8″][/tcb-script]

Energietransitie

De energietransitie. Ook voor ondernemingsraden in de energiesector vormt deze transitie een grote uitdaging. Denk aan de duurzame inzetbaarheid van medewerkers, de toenemende werkdruk en het tekort aan technisch personeel. Maar ook aan de financierbaarheid. De overgang naar duurzame energie vraagt grote investeringen. Daarbij zal het werk deels gaan veranderen: met slimme meters en andere innovaties speelt digitalisering een steeds belangrijkere rol. Goede redenen om hier verder over in gesprek te gaan met Willem Hofman (voorzitter OR Eneco Energie) en Alco de Lange (voorzitter OR Stedin Groep).

podcast

Energietransitie

Willem Hofman en Alco de Lange

[tcb-script src=”https://www.buzzsprout.com/1879036/9451361-nvmz_energie-transitie-met-w-hofman.js?container_id=buzzsprout-player-9451361&player=small” type=”text/javascript” charset=”utf-8″][/tcb-script][tcb-script src=”https://www.buzzsprout.com/1879036/9451387-nvmz_energie-transitie-met-a-de-lange.js?container_id=buzzsprout-player-9451387&player=small” type=”text/javascript” charset=”utf-8″][/tcb-script]

Diversiteit en inclusiviteit

Diversiteit en inclusiviteit zijn tegenwoordig veel besproken thema’s. Wat zijn de voordelen van diversiteit in je organisatie en wat zijn mogelijke drempels of problemen waar je mee te maken krijgt? Als ondernemingsraad stuur je erop dat iedereen in jouw organisatie op een prettige manier kan werken en wil je dat iedereen in gelijke gevallen gelijk behandeld wordt. Dat geeft soms mooie uitdagingen: hoe kijk je in dat licht naar het idee om via interne quota te zorgen voor een meer divers personeelsbestand? Hoe inclusief is de cultuur in jouw organisatie en welke positieve rol kun je hierin als OR spelen?

podcast

Diversiteit en inclusiviteit

Marie- Leontine de Graaf:https://www.buzzsprout.com/1879036/9550076

Khanse Ghair:https://www.buzzsprout.com/1879036/9550087

Joanny Lijbers:https://www.buzzsprout.com/1879036/9550090