Werken aan hybride werken

24 november 2021 

Het noodgedwongen thuiswerken sinds maart 2020, heeft ervoor gezorgd dat wantrouwen van werkgevers ten opzichte van (structureel) thuiswerken heeft plaatsgemaakt voor een meer flexibele (online) werkcultuur. Met als gevolg dat in veel branches sprake zal zijn/blijven van een combinatie van werken op locatie en thuis: het zogenoemde “hybride werken”.

Over een passende verdeling tussen werken op locatie en thuis kunnen werkgevers met werknemers afspraken maken. En dit zal ook nodig zijn. Zolang er samengewerkt moet worden is onbegrensde flexibiliteit (plaatsonafhankelijk en/ of tijdonafhankelijk werken) immers niet mogelijk. Ook met deze nieuwe werkvorm zal een balans gevonden moeten worden tussen de werkgeversbelangen (continuïteit onderneming) en de belangen van werknemers (werkgeluk). En bij deze belangenafweging speelt de OR een belangrijke rol. Bij het vinden van de juiste balans en om dit nieuwe werken in goede banen te leiden is onder andere nieuw/aangepast beleid nodig, met richtlijnen/kaders voor hybride werken. En aan de basis hiervan zal het doel moeten liggen dat met hybride werken moet worden bereikt. En dit zal per organisatie verschillen.

Tijdens het webinar op woensdag 24 november a.s. bespreek ik graag de aandachts- en uitgangspunten in het kader van hybride werken en de rol van de OR daarbij.

ThemaWerken aan hybride werken

Duur 

09:30 – 10:30 uur

Kosten per persoon 

€ 0,- excl. BTW

Locatie

online

Programma

Programma volgt

Kom je ook op 24 november?