Gelijkwaardig overleg

29 november 2021 

Benut alle Machtsbronnen

Om gelijkwaardig te kunnen overleggen met de bestuurder ontkom je niet aan het denken in termen van macht. De bestuurder is niet voor niets de hoogst leidinggevende voor de dagelijkse gang van zaken. Zij of hij is gewend om met macht om te gaan. Reken maar dat de bestuurder alle acht machtsbronnen inzet. Hoe zit het met jouw OR?

In de workshop ontdek je welke machtsbronnen er zijn en in hoeverre jouw OR ze benut. Natuurlijk wisselen we ook ervaringen uit.

Programma

  • Gelijkwaardigheid nader bekeken (WOR en praktijk)
  • Acht machtsbronnen voor bestuurder èn OR 
  • Aan de slag met opdracht
  • Uitwisseling ervaringen

Resultaat

Na afloop vraagt de OR niet langer aan de bestuurder of zij/hij de OR serieus neemt. De OR neemt de regie en benut zijn machtsbronnen voor gelijkwaardig overleg.

Trainer: Katrien HugenholtzMaatschap voor MedezeggenschapWebsite: ​https://mvmz.nl E-mail: info@mvmz.nl 

ThemaGelijkwaardig overleg

Duur 

13:30 – 15:30 uur

Kosten per persoon 

€ 0,- excl. BTW

Locatie

Online (MS-Teams)

Programma

zie hiernaast

Kom je ook op 29 november?