Duurzaamheid, halen we het akkoord van Parijs?

23 november 2021 

Hoe behandelt de governance driehoek de toenemende eisen aan de organisatie

Programma Op dinsdag 23 november houdt de Alliantie Medezeggenschap en Governance (AMG) zijn zevende jaarcongres bij de SER in Den Haag. De Alliantie zet zich in voor het verbeteren van de samenwerking in de governance driehoek tussen bestuur, toezicht (RvC/RvT) en ondernemingsraad. Die samenwerking kan veel betekenen voor de toekomstgerichtheid, wendbaarheid en besluitvaardigheid van de organisatie, zeker in de tijd dat organisaties zich gesteld zien voor urgentie eisen op het gebied van duurzaamheid. Als uitvloeisel van de Corona-pandemie is het congres digitaal bij te wonen. De zaal is alleen toegankelijk voor sprekers, genomineerde organisaties en partners van AMG. 

Sprekers Mariette Hamer, Voorzitter van de SER, opent het congres.Aukje Kuypers, algemeen directeur van Kuijpers en Zakenvrouw van het jaar 2018, Cathy van Beek, Eigenaar Leading Sustainable Health Care en voormalig CMO UMC Radboud, en Coenraad Krijger, director van IUCN NL, vertellen hoe zij in nauwe samenwerking met alle stakeholders, waaronder medezeggenschap en toezichthouders, duurzaamheid hebben te vertalen naar hun werk en organisatie en daarmee klanten, medewerkers en zichzelf hebben weten te enthousiasmeren, mobiliseren en verrijken.

Uitreiking Driehoek 3D TrofeeZoals ieder jaar maakt de voorzitter van de jury, Pauline van der Meer Mohr, tevens voorzitter van de Monitorings Commissie Corporate Governance, tijdens het congres de winnaar bekend van de prijs voor de organisatie met het meest robuust en inhoudelijk overleg tussen (Centrale) ondernemingsraad, Raad van Commissarissen/Raad van Toezicht en Directie/Raad van Bestuur. 

De genomineerden zijn: ANWB B.V., Royal HaskoningDHV Nederland B.V. en Thales Nederland B.V.

ThemaDuurzaamheid 

Duur 

14:00 – 16:00 uur

Kosten per persoon 

€ 0,- excl. BTW

Locatie

online-bijeenkomst

Programma

Programma zie hiernaast

Kom je ook op 23 november?