November
Maand van de
MEDEZEGGENSCHAP!

Bekijk al onze activiteiten die gedurende deze maand plaatsvinden.

Voordelen van Medezeggenschap

In Nederland bestaat een recht op medezeggenschap. Wat is het nut en de noodzaak van Medezeggenschap?

Inzicht in wat er speelt op de werkvloerBreder draagvlak voor bedrijfsbesluiten
Onvrede of problemenMeer rust in de onderneming
Meer profijt van de nuttige ideeën van werknemersVertrouwd aanspreekpunt
Innovatieve ideeenBesparing van tijd
Grotere betrokkenheid van het personeelDuurzaam inzetbaar personeel

Over de maand van de Medezeggenschap

Wat is de Maand van de Medezeggenschap

De Maand van de Medezeggenschap is bedoeld om aandacht te vragen voor de belangrijke positie die medezeggenschap inneemt in vele organisaties. Tijdens deze maand worden door verschillende partijen uit het MZ-netwerk workshops en/of sessies georganiseerd waar je aan kan deelnemen als MZ-lid.

Wat gaat er gebeuren?

Over de gehele maand november worden door partijen uit het MZ-Netwerk workshops en of bijeenkomsten georganiseerd.

Waarom is het in het leven geroepen?

Deze maand is gekozen door de partijen uit het MZ-netwerk.

AGENDA MAAND NOVEMBER 2022

In het kader van de maand van de Medezeggenschap geeft Annette Terpstra van het advocatenkantoor Sprengers, in samenwerking met VASMO, op 2 november 2022 een Webinar. Het onderwerp zal zijn:  Strategische medezeggenschap.

De WOR geeft ondernemingsraden een goede positie om invloed uit te oefenen op besluiten die belangrijk zijn voor de onderneming. Vaak zijn deze besluiten deel van de strategie van de onderneming. Betrokkenheid van de OR bij strategische vraagstukken zou dan ook vanzelfsprekend moeten zijn. De praktijk is vaak anders. In dit webinar bespreken we hoe de OR wel invloed kan uitoefenen op strategische vraagstukken en wat dit van de OR vergt. 

Annette Terpstra heeft dit jaar samen met OR-trainer Katrien Hugenholtz een boek geschreven voor ondernemingsraden: Machtig Mooie Medezeggenschap. Zij zal in het webinar  ingaan op de mogelijkheden om met gebruikmaking van de juridische bevoegdheden het effect van het werk van ondernemingsraden te vergroten. Zij zal daar voorbeelden uit het boek bij gebruiken. 

De workshop zal op woensdag 2 november 2022 digitaal plaatsvinden. Aanvang: 13.30 uur – 15.00 uur.

Inschrijven voor deze workshop  dient voor 31 oktober 2022 plaats te vinden bij het secretariaat van VASMO: secretariaat@vasmo.nl

Na de inschrijving zul je een link voor deelname aan de workshop ontvangen

Psychologische Veiligheid in OR 

Break Out Lunch 

Psychologische veiligheid: Hoe creëer je als ondernemingsraad rust in het oog van de storm?
WissemaGroup
Locatie: Louis Couperusplein 2 in Den Haag

Aanmelden via: office@wissemagroup.nl

Tijden: 09.30 uur tot 13.00 uur inclusief lunch 

Beschrijving:
Onderzoek wijst uit dat teams op hun best zijn als de leden psychologische veiligheid ervaren. Het gaat daarbij om vertrouwen in elkaar en gelegenheid voor ieder om haar of zijn mening te uiten. Het gaat ook om luisteren naar elkaars ideeën, je voor die ideeën openstellen en om samen ideeën combineren tot de beste oplossing. Psychologische veiligheid is niet vanzelfsprekend. Je moet er samen de voorwaarden voor creëren en de veiligheid samen bouwen en onderhouden. Psychologische veiligheid is des te belangrijker als werkdruk oploopt en als je onder kritische omstandigheden blind op elkaar moet kunnen vertrouwen. 

In de workshop lichten we de achtergronden van psychologische veiligheid toe en bieden handvatten voor de OR om het thema op de agenda met de bestuurder te zetten en als OR, bestuurder en organisatie samen stappen te maken.

Medezeggenschapsdebat

De SER Commissie Bevordering Medezeggenschap organiseert een debat waarbij we met elkaar in gesprek gaan over prikkelende stellingen over medezeggenschap. Je kan hierbij denken aan een stelling zoals ‘Om te kunnen participeren in de medezeggenschap, moet je veel kennis en ervaring hebben’.

Onder leiding van debatleider Roderik van Grieken belooft het een interactief en informatief evenement te worden, waarbij ook de kunst van debatteren wordt bijgebracht. Tevens nemen we afscheid van prof. mr. Evert Verhulp als CBM-voorzitter.

Het debat vindt plaats op 4 november. De ontvangst is vanaf 14.00 uur en het programma van 14.30 uur tot 17.00 uur met aansluitend een hapje en drankje.

Meld je snel aan via cbm@ser.nl, want het aantal plekken is beperkt!

Data:                    vrijdag 4 november 2022
Tijd:                     14.00-17.00 uur
Locatie:                 SER, Bezuidenhoutseweg 60 in Den Haag
Aanmelden via:  cbm@ser.nl

Studio MZ is hét community platform waarin met medezeggenschapsleden medezeggenschap nog beter, leuker en slimmer maken. Het platform organiseert diverse online webinars, fysieke bijeenkomsten, netwerkbijeenkomsten en er is een community waarin je in contact met andere medezeggenschappers kan komen. Zit je met een specifieke vraag of ben je op zoek naar informatie de community helpt je. Daarnaast zijn er diverse tools en wordt kennis gedeeld.

Studio MZ is de enige Medezeggenschapscommunity in Nederland. Stel je vragen en deel je kennis met andere medezeggenschappers, werk samen in specifieke groepen, volg diverse webinars en laat je stem horen.

Tijdens het webinar presenteren wij Studio MZ. Nieuwsgierig? Je kan je aanmelden via email: jan.bubberman@studiomz.nl

Wanneer: 7 november
Tijd: 13:00 – 14:00 uur
Online bijeenkomst.

“Wat is de toegevoegde waarde van de vereniging BVMP naar de professionals, zijn cliënten (zowel OR’en als bestuurders) en zijn partners in de maatschappij, politiek en wetenschap?

Online – meeting
Tijd: 16.00 – 17.30 uur

Of kom om erbij om:

Tijd 19.30- 21.00 uur

Mensen kunnen zich aanmelden via: contact@bvmp.nl

Beste medezeggenschappers,

November is dé Maand van de Medezeggenschap! Daar dragen wij als medezeggenschapsteam van De Clercq Advocaten Notariaat graag aan bij door een ronde tafel te organiseren, waaraan medezeggenschappers kunnen discussiëren met elkaar en leren van elkaar over het onderwerp: “de OR en het overleg met de bestuurder en de toezichthouder”.

Overleg is hét middel voor effectieve medezeggenschap. Overleg tussen de bestuurder en de ondernemingsraad, maar ook met de toezichthouder. Goed overleg draagt bij aan een constructieve samenwerking en efficiënte besluitvorming. Dat is in het belang van het goed functioneren van de onderneming én zorgt voor draagvlak bij de medewerkers. In de praktijk blijkt echter dat de ‘driehoek’ bestuur-toezicht-medezeggenschap elkaar niet altijd weten te vinden. Dat is een gemiste kans. De ondernemingsraad kan hier een belangrijke rol vervullen. Hoe pakken jullie dat aan?

De Clercq nodigt jullie graag uit op donderdag 10 november a.s. plaats te nemen aan de ronde tafel om dit onderwerp te bespreken met andere leden vanuit de medezeggenschap!

Mr. Renate Vink-Dijkstra en mr. Montse Rodríguez Escudero zullen deze ronde tafelbijeenkomst leiden. Eerst zullen zij kort stilstaan bij de uitgangspunten voor goed overleg in de zogenaamde ‘gouden driehoek’. Daarna zal aan de hand van prikkelende stellingen aan tafel gediscussieerd én geleerd kunnen worden. 

Het programma zal er als volgt uit zien:

14:30 uur:                  Inloop met koffie/thee

15:00 uur:                  Welkom en inleiding

15:15-15:45 uur:        Ronde tafel discussie

15:45 -16:00 uur:       Pauze

16:00-16:30 uur:        Ronde tafel discussie

16:30-17:00 uur:        Inventarisatie belangrijkste uitkomsten en afsluiting

17:00 uur:                  Borrel 

Er is een beperkt aantal plekken aan tafel, dus meld je vóór 24 oktober 2022 aan. Dat kan door een mail te sturen naar: r.vink-dijkstra@declercq.com of m.rodriguez@declercq.com  Let op: Per organisatie kunnen maximaal twee leden deelnemen. 

Graag tot 10 november op ons kantoor in Leiden (Hoge Rijndijk 306; parkeren kan op ons terrein)!

Bijeenkomst MZ-Platforms

Data:                    maandag 14 november 2022
Tijd:                     15.00-19.00 uur
Locatie:                 SER, Bezuidenhoutseweg 60 in Den Haag

Aanmelden via:        deze enquête

Er zijn diverse platforms voor ondernemingsraden waarin onder andere kennis en ervaringen met elkaar wordt gedeeld. Zo is er een platform voor multinationals en diverse sector of branche specifieke platforms.

De NVMZ, Stichting MNO en de CBM nodigen bestuursleden van deze platforms graag uit voor een bijeenkomst met medezeggenschapsplatforms. We hebben namelijk min of meer hetzelfde doel, namelijk het bevorderen van de medezeggenschap, maar hoe doen we dat? Waar lopen jullie tegenaan als platform? Wat zijn ‘good practices’ en wat kunnen we van elkaar leren?

De bijeenkomst vindt plaats op 14 november. De ontvangst is vanaf 15.00 uur en het programma is van 15.30 tot 19.00 uur (inclusief een broodmaaltijd met iets warms erbij).

Aanmelden voor de bijeenkomst kan via een enquête, waarbij we tevens willen inventariseren wat uw wensen en behoeften voor de bijeenkomst zijn.  

De bijeenkomst wordt georganiseerd door:

Shirley Mathoera, Voorzitter Nederlandse Vereniging voor Medezeggenschap (NVMZ)
Mathi Bouts, Voorzitter Stichting MultiNationale Ondernemingsradenoverleg (MNO)
Marjolein Zomer, Secretaris SER Commissie Bevordering Medezeggenschap (CBM)

In het kader van de Maand van de Medezeggenschap verzorgt OR Consultancy op dinsdag 15 november een aantal gratis workshops over belangrijke thema’s voor ondernemingsraden, medezeggenschapsraden en onderdeelcommissies.
De beschrijving van de workshops vind je hieronder, daar weer onder de programmatijden en hoe je je aan kunt melden.

Workshop 1 ‘Duurzaam ondernemen, een thema voor de ondernemingsraad?’

Duurzaam ondernemen is actueler dan ooit. Niet alleen de maatschappij, ook de eigen werknemers èn de klanten willen dat iedere organisatie hier structureel mee bezig gaat. Hoe staat het met het plan voor duurzaam ondernemen in jouw organisatie? Welke rol kan je pakken als OR? Op welke ontwikkelingen moet je hierbij letten? Welke rechten heeft de OR eigenlijk als het gaat om duurzaam ondernemen? En hoe pak je dit nu concreet aan richting de bestuurder en hoe geef je dit samen met de bestuurder als OR  vorm?

Door: Ellis van Bellen en Hans Oosterhuis

Workshop 2 ‘Digitale transformatie: Afwachten of meesturen?’

Digitalisering raakt alle facetten van je organisatie: structuur, werkprocessen, taken, dataveiligheid en volgsystemen. Verdwijnen er banen? Worden ze lichter of juist rijker? Moeten er nieuwe mensen komen of volstaat bijscholing? Wat zijn de waarborgen voor privacy en non-discriminatie bij de inzet van kunstmatige intelligentie? Zorg als OR dat je aan tafel zit als de belangrijke keuzes voorliggen. Laat de digitale transformatie vóór de medewerkers werken! Stuur met de bestuurder de goede kant op.

Door: Celine Boudewijn en Paul Becht

Workshop 3 ‘Fusies- en overnames’

Wordt jouw organisatie overgenomen door een ‘financiële’ partij? Of is jullie organisatie in handen van private equity? Tijd voor actie van de OR. Je hebt namelijk een belangrijke adviserende rol bij overnames en fusies. De gevolgen zijn immers vrijwel altijd groot, voor de organisatie en voor de medewerkers.
Je rol pakken als OR blijkt niet altijd eenvoudig. De juridische en financiële aspecten zijn complex, het krachtenveld en de (persoonlijke) belangen groot. En dan is er nog de geheimhouding die je voor de voeten kan lopen.
In deze workshop bieden we je handvatten om je adviserende rol ten volle te benutten, vroegtijdig zodat je invloed het grootst is.

Door: Celine Boudewijn en Thomas Dreessen

Het programma op 15 november ziet er als volgt:

13:00 uur:                Inloop met koffie/thee

13:15 uur:                Welkom en inleiding

13:30-14:15 uur:     ‘Duurzaam ondernemen, een thema voor de ondernemingsraad?’

14:15 -14:30 uur:    Pauze

14:30-15:15 uur:     ‘Digitale transformatie: Afwachten of meesturen?’

15:15-15:30 uur:     Pauze

15:30-16.15 uur:     ‘Fusies- en overnames’

16:30 uur:                Afsluiting

Deelname is kosteloos. De workshops vinden plaats op het Landgoed Zonheuvel aan de Amersfoortseweg 98 in Doorn. Parkeren kan gratis. Nadere informatie over de locatie (de zaal) ontvang je na aanmelding.

Er is een beperkt aantal plekken, dus schrijf je op tijd in! Aanmelden kan door je naam, contactgegevens en organisatienaam te mailen naar: info@orconsultancy.nl. Je kunt je voor één, twee of alle drie de workshops aanmelden.

Ben je benieuwd naar onze organisatie? Neem dan alvast een kijkje op onze website: www.orconsultancy.nl of volg ons op onze LinkedInpagina OR Consultancy. Voor verdere vragen, neem dan gerust contact met ons op. U kunt ons bereiken op 088 – 3434251.

De pensioenwereld verandert in de komende jaren. Welke veranderingen in deze belangrijke (en na het salaris duurste!) arbeidsvoorwaarde zijn er de komende jaren te verwachten? En, welke gevolgen heeft dit voor andere arbeidsvoorwaarden? De Medezeggenschap heeft in een aantal gevallen instemmingsrecht op wijzigingen in de pensioenregeling, het is dus belangrijk om goed beslagen ten ijs te komen in het overleg met de werkgever en het instemmingstraject. 

Op een praktische manier nemen Bram Borgdorff en Inge Bakker de medezeggenschap mee in de veranderingen en bieden concrete handvatten hoe dit best lastige dossier aan te pakken. Bram en Inge zijn beiden pensioenadviseurs Medezeggenschap bij Montae & Partners. De kennissessie is interessant voor medezeggenschappers met instemmingsrecht op de pensioenregeling.

Waar: Montae – Verrijn Stuartlaan 1 F te Rijswijk
Tijd: 10:30 tot 13:00 uur (inclusief lunch)

Opgave: inge.bakker@montaepartners.nl

Reorganisaties. Kun je ze zien aankomen? En hoe ga je er mee om?

Basis & Beleid Organisatieadviseurs begeleidt al meer dan 30 jaar ondernemingsraden bij complexe advies- en instemmingsaanvragen. Ook voor meer alledaagse vragen rondom medezeggenschap kunt u bij ons terecht. Uit onze praktijk blijkt dat ondernemingsraden vaak verrast zijn door een reorganisatie, of de omvang en impact daarvan. Vanuit onze ervaring hebben wij een webinar samengesteld dat ingaat op hoe de OR zelf proactief aan de slag kan gaan waardoor hij minder snel verrast wordt. Ook wordt besproken hoe je het best om kunt gaan met deze verandering binnen de organisatie, zelfs als die als verrassing komt.

Het webinar is op donderdag 17 november, van 14.00 uur tot 16.00 uur.

U kunt zich opgeven via info@basisenbeleid.nl. Na uw aanmelding ontvangt u een bevestiging en de link om deel te nemen.

Verbindend communiceren, hoe doe je dat?

In de workshop krijg je handvatten uit de transactionele analyse en geweldloos communiceren om je communicatie met de ander te verbeteren.

Aanmelden via info@tienopleidingen.nl

Online – workshop
Tijd: 11.00 – 12.30 uur

Op maandag 21 november organiseren de Nederlandse Vereniging van Medezeggenschap in samenwerking met de SER een bijeenkomst over de toekomst van werken en jouw rol als ondernemingsraad.

Je hoort regelmatig over toekomst van werken, maar ligt de toekomst wel in de toekomst of is dit al nu gaande? Welke rol heb je als ondernemingsraad om je met een dergelijk strategisch onderwerp bezig te houden? Dat zijn vragen waar we deze middag op ingaan. 

Prof. mr. Evert Verhulp, hoogleraar Arbeidsrecht, zal ingaan op het belang van medezeggenschap bij strategische onderwerpen. Vervolgens geeft Rachid Abdaili, voorzitter van de Centrale ondernemingsraad van Unilever, een inkijk hoe zij met het strategische onderwerp de toekomst van werken zijn omgegaan.  Tot slot zal vanuit werkgeverszijde worden gereflecteerd op de rol van de ondernemingsraad bij de toekomst van werken. 

Wanneer: maandag 21 november, van 15.00-16.30 uur met aansluitend een borrel

Waar: bij de SER, Bezuidenhoutseweg 60 in Den Haag

Aanmelden viacbm@ser.nl

“Wat is de toegevoegde waarde van de ambtelijk secretaris voor de medezeggenschap?”.

In het kader van de maand van de Medezeggenschap organiseert VASMO op 21 november 2022 een workshop “Wat is de toegevoegde waarde van de ambtelijk secretaris voor de medezeggenschap?”

Steeds meer ondernemingsraden laten zich ondersteunen en adviseren door een ambtelijk secretaris. Een aantal ambtelijk secretarissen zijn lid van de VASMO de beroepsvereniging die de deskundigheidsbevordering stimuleert. In deze interactieve workshop gaan Karin van Weereld en André van Os, beiden bestuurslid van de VASMO, in op wat onze vereniging voor een ambtelijk secretaris kan betekenen, en wat de toegevoegde waarde van een ambtelijk secretaris voor de Ondernemingsraad kan zijn. 

De workshop zal op maandagmiddag 21 november 2022 digitaal plaatsvinden. Aanvang: 15.30 uur – 16.30 uur.

Inschrijven voor deze workshop  dient voor 15 november 2022 plaats te vinden bij het secretariaat van VASMO: secretariaat@vasmo.nl

Na de inschrijving zul je een link voor deelname aan de workshop ontvangen.

 Op dinsdag 22 november 2022 organiseert de sectie Medezeggenschapsrecht van De Voort Advocaten I Mediators in het kader van de Maand van de Medezeggenschap een interactieve bijeenkomst voor adviseurs, opleiders, trainers en ambtelijk secretarissen van ondernemingsraden. 

Het programma is als volgt: 

13.30 uur ontvangst met koffie/thee/fris met worstenbroodjes en chocoladebolletjes 

14.00 uur aanvang programma (tussendoor vindt nog een pauze plaats) 

– Joost van Mierlo: actualiteiten wetgeving en rechtspraak 

We praten iedereen bij over recente wetgeving en over rechtspraak uit 2021 en 2022 en lichten toe wat dit voor de praktijk van alledag betekent. 

– Jolande Janssen: rol- en taakverdeling OR en vakbonden 

We gaan in op de vraag wanneer de OR aan zet is en wanneer de vakbonden betrokken moeten worden. Denk daarbij aan situaties van (massa) ontslag, onderhandelingen over arbeidsvoorwaarden en fusies en overnames. 

– Stefan Jansen: OR en privacyvraagstukken 

We staan stil bij de ontwikkelingen op het gebied van privacy en de talloze zaken die we het afgelopen jaar hebben behandeld voor OR-en. Hoe ga je met privacyvraagstukken om en waar moet je op letten, wat zijn tips en tricks? 

16.30 uur afsluiting 

16.45 uur aangeklede borrel 

Deelname is kosteloos. De sessie vindt plaats op het kantoor van De Voort Advocaten I Mediators aan de Professor Cobbenhagenlaan 75 te Tilburg. Parkeren kan gratis aan de voor- en achterzijde van het kantoor. Het kantoor ligt op loopafstand van treinstation Tilburg Universiteit. 

Aanmelden? Wees er snel bij, want er is beperkt plaats. Aanmelden kan door je naam, contactgegevens en organisatienaam te mailen aan Wendy Schoormans (w.schoormans@devoort.nl) 

De sectie Medezeggenschapsrecht van De Voort Advocaten I Mediators was in 2021 in de categorie Advocatenkantoren nummer 1 als het gaat om de favoriete adviseur van ondernemingsraden (digimagazine Partner of Choice). Ook voor 2022 hoort De Voort Advocaten I Mediators bij de genomineerde kantoren. 

Verbeter samen de wereld, begin bij jezelf

Persoonlijk leiderschap in de governancedriehoek  

Op woensdag 23 november as. houdt de Alliantie Medezeggenschap en Governance (AMG) haar jaarcongres bij de SER van 13.00 tot 16.15 uur, met aansluitend een netwerkborrel.

Centraal staat het thema: Verbeter samen de wereld, begin bij jezelf: persoonlijk leiderschap in de governancedriehoek.

Klimaatdoelen, energietransitie, digitalisering, arbeidsmarktontwikkelingen: we staan met z’n allen voor grote uitdagingen. Dat vraagt  om persoonlijk leiderschap van iedereen binnen de governancedriehoek. Hoe ga je hier als bestuurder, lid van de ondernemingsraad of raad van toezicht mee om? Durf je je altijd uit te spreken, beslissingen te nemen terwijl je niet overal antwoorden op hebt? Wat voor leiderschap toon jij, in tijden van crisis?

De voorzitter van de SER, Kim Putters, en Marilieke Engbers, toezichthouder en auteur van het boek ‘Het ongezegde in de boardroom’ leiden u in op het thema. Daarna gaat u onder leiding van Dorine Wekking, voorzitter van de AMG, aan dialoogtafels zelf aan de slag. Pauline van der Meer Mohr, voorzitter van de monitoringscommissie Corporate Governance Code en voorzitter van de jury van de Driehoek 3D Trofee, laat haar licht schijnen op het thema.

Tijdens het congres wordt de Driehoek 3D Trofee uitgereikt aan de organisatie met het meest robuust en inhoudelijk overleg tussen (centrale) Ondernemingsraad, raad van Commissarissen/raad van Toezicht en directie/raad van Bestuur.

Wilt u erbij zijn?

Misschien wel samen met een van uw overlegpartners in uw driehoek? Of het jongste lid uit uw raad/gremium?

Klik hier om uw belangstelling te registeren. Bij de plaatsing streven we naar een evenwichtige verdeling tussen leden van directie/raad van Bestuur, raad van Commissarissen/raad van Toezicht en (centrale) Ondernemingsraad.

Meer weten over de AMG: kijk op www.medezeggenschap-en-governance.nl

De OR op verbindingspad

Gratis speurtocht om op een speelse manier duurzame en strategische thema’s met elkaar te delen

Zie jij soms ook doOR de bomen het bos niet meer? Durf jij met ons mee een nieuw pad op? SBI Formaat nodigt je uit om mee te doen met de speurtocht met OR’en van mORgen.

Samen met OR-leden van andere ORganisaties nemen we je mee op pad. Met opdrachten en spellen gaan jullie in gesprek over vraagstukken uit jullie ORganisaties. Waar zijn jullie trots op? Hoe gaan jullie om met uitdagingen? Hoe zie jij de OR van mORgen? Als alle puzzelstukjes zijn verbonden, kunnen jullie een verrassing vinden.

Nieuwsgierig? Meld je dan snel aan!

Programma 24 november:

16:00 – 17:00    Verrassing

14:00 – 14:30    Inloop en kennismaken

14:30 – 16:00    Speurtocht

De ambtelijk secretaris in een eigentijds jasje? 

Voor ondernemingsraden is een goede begeleiding en professionele ondersteuning van het overleg met de bestuurder van groot belang. De meest bekende vorm van ondersteuning is die van de ‘Ambtelijke Secretaris’.

Niet iedereen die het medezeggenschapswerk ondersteunt voert echter de titel ambtelijk secretaris. Bij de grote multinationale ondernemingen zijn ook andere ook andere functietitels gangbaar: ‘Beleidsadviseur Medezeggenschap’, ‘ConsultantMedezeggenschap’ of ‘Medewerker Bureau Medezeggenschap’ etc..

De Stichting MNO (een netwerk van ondernemingsraden van multinationals) en de VASMO (de beroepsvereniging van ambtelijk secretarissen) willen deze professionele medezeggenschapondersteuners bij elkaar brengen. 

In het kader van de ‘Maand van de Medezeggenschap’ organiseren wij op vrijdagmiddag 25 november een bijeenkomst voor deze bijzondere groep medezeggenschapondersteuners om met elkaar kennis te maken en ervaringen uit te wisselen. De bijeenkomst zal op een centraal gelegen locatie plaatsvinden van 13.00-16.00u plaatsvinden (voor een broodje vooraf en een drankje achteraf wordt gezorgd). 

Aan de orde kunnen komen:

  • Zijn er overeenkomsten en/of verschillen tussen de verschillende functies?
  • wat maakt de ondersteuning van de medezeggenschap van multinationale ondernemingen bijzonder (of juist niet)?
  • Hoe zijn ze in de organisatie ’opgehangen’ en hoe wordt dat ervaren?

Inschrijven kan tot 9 november 2022 via: secretariaat@vasmo.nl

Veranderd Veranderen

Organisatieveranderingen zijn tegenwoordig niet meer zo planmatig. Vroeger was er sprake van een ontwerpbenadering en tegenwoordig gaat alles via de ontwikkelbenadering.

De Wet op de ondernemingsraden gaat uit van de ontwerpbenadering. Kortom hoe ga je als OR om met organisch veranderen, experimenten, pilots etc. Hoe houd je grip op tussentijdse kleine veranderingen en hoe voeg je waarde toe. Wil je alvast meer lezen? Lees de blog op: https://mvmz.nl/organisch-veranderen-invloed-ondernemingsraad

Programma

  • Wat is veranderd aan organisatieveranderingen
  • Wat merkt de OR hiervan? En hoe kan de OR de kans benutten om meer zinvolle en zichtbare invloed te krijgen
  • Aan de slag met een opdracht
  • Uitwisseling ervaringen

Resultaat

Na afloop weet je welke kansen er zijn voor de OR om juist in het Veranderd Veranderen waarde toe te voegen aan organisatieveranderingen.

Online workshop Maatschap voor Medezeggenschap

Door: Katrien Hugenholtz

Vrijdag 25 november van 10.30 tot 12.00 uur (via MS-Teams)

Aanmelden via info@mvmz.nl

Thema: Veranderd Veranderen: de rol van de OR bij organisch veranderen

Conferentie: beloningen in bedrijf

Data:                    maandag 28 november 2022
Tijd:                     13.00-18.00 uur
Locatie:                 SER, Bezuidenhoutseweg 60 in Den Haag

Aanmelden via:        secretariaat@somz.nl

Op 28 november organiseert SOMz een conferentie over beloningen in bedrijf. Meer informatie is te verkrijgen via het secretariaat van SOMz:  secretariaat@somz.nl

Als OR-lid ben je veel bezig met adviestrajecten, maar hoe ga je in de praktijk als OR om met een adviesaanvraag en de belangrijkste stakeholders?

Met het spelen van de Pallas Advocaten OR-Game wordt het adviestraject doorlopen en doe je als OR-lid kennis en inzichten op die jou beter in staat stellen om als OR strategisch een adviestraject te doorlopen en tot een advies te komen.

De Pallas Advocaten OR-Game wordt door OR-leden gespeeld vanuit de invalshoeken van alle belangrijke stakeholders. Denk hierbij aan de directie, HR, (buitenlandse) aandeelhouder, OR en vakbonden. Hierdoor zie je als OR-lid hoe het adviestraject vanuit al deze stakeholders wordt ervaren en kan je hier in de toekomst als OR je voordeel mee doen. 

Met het spelen van de Pallas Advocaten OR-Game:

•           Verkrijg je als OR-lid strategische inzichten vanuit de diverse stakeholders;

•           Ervaar je als OR-lid aan de hand van een praktijkvoorbeeld hoe een adviestraject wordt doorlopen;

•           Word je als OR-Lid uitgedaagd om ook vanuit de andere stakeholders te denken en wat jouw acties doen in het proces bij andere stakeholders.

De Pallas Advocaten OR-Game wordt gespeeld op dinsdag 29 november 2022 in Amsterdam en zal beginnen rond het middaguur.

Aanmelden voor de Pallas OR-Game? Dat kan door je naam, contactgegevens en organisatienaam te e-mailen naar marian.hazenberg@pallas.nl. Er zijn maar beperkte plaatsen beschikbaar, dus wees er snel bij!

Pro-actief werken met de Navigatormethode

De meeste OR’en willen pro-actief zijn. Maar hoe maak je dat waar?
De Navigator Methode biedt een concrete aanpak voor OR’en die vroegtijdig invloed willen uitoefenen. Ook bestuurders reageren enthousiast, omdat de methode focust op het inhoudelijke gesprek.

In deze gratis workshop van een uur (11.00 uur – 12.00 uur), speciaal ontwikkelt voor de Maand van de Medezeggenschap, maak je kennis met de Navigatormethode. Je krijgt handvatten die je meteen al kunt toepassen.

Meer informatie & opgave deelnemer: Proactief werken met de Navigator werkmethode

Wat is de toekomst van de Medezeggenschap?

We gaan de laatste jaren van de ene naar de andere crisis, wat zorgt voor ingewikkelde vraagstukken binnen organisaties. Daarnaast is duurzaam omgaan met het klimaat/grondstoffen en aandacht voor de medemens tegenwoordig de nieuwe norm. De vraag is dan ook: Hoe kan de medezeggenschap in deze steeds complexer wordende wereld belangrijk en van toegevoegde waarde blijven?

Online bijeenkomst van 13.00 – 14.00 uur

Voor meer informatie en opgave: naar de website

MZ – NETWERK

Kick-Off Maand van de MZ

Op 1 november jl. is de maand van de medezeggenschap gestart met een interview waarbij aanwezig alle betrokken partijen uit het MZ-Netwerk.

November: Maand van de Medezeggenschap

Klik op onderstaande button en lees meer over de partners die een bijdrage leveren aan de ‘Maand van de MEDEZEGGENSCHAP’ om zo aandacht te vragen voor de belangrijke positie die medezeggenschap heeft in bedrijven en organisaties.

NvMZ
BVMP
SER
MNO
soms
vasmo
BVMZ
Alliantie Medezeggenschap Governance